FIZYKOTERAPIA:
1. Krioterapia (CO2),
2. Ultradźwięki,
3. Elektroterapia:
prądy galwaniczne,
jonoforeza,
prądy diadynamiczne,
prądy interferencyjne,
prądy TENS
prądy Träberta,
prądy Kotza,
elektrostymulacja (płytkowa i punktowa),
4. Laseroterapia,
5. Pole magnetyczne,
6. Lampa Sollux,
7. Fala uderzeniowa.

MASAŻ:
1. Leczniczy,
2. Relaksacyjny,
3. Drenaż limfatyczny,
4. Masaż stóp z elementami refleksoterapii,
5. Masaż orientalny.

TERAPIA:
1. Terapia manualna,
2. Terapia indywidualna,
3. Gimnastyka korekcyjna,
4. Kinesiotaping,
5. Autoterapia.

Opis sesji terapeutycznej - wywiad i badanie, wstępna diagnoza, terapia, nauka ćwiczeń do autoterapii.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, sprawdź, czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych uprawniają do ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Gabinet Fizjoterapii FizjoPrima-LaseroterapiaGabinet Fizjoterapii FizjoPrima-Sala ćwiczeń